Sluit je aan

Wunderbar, dat zijn jij en wij. Dat zijn wij allemaal. Dat is iedereen. Jong, oud en alles daar tussenin. Samen met elkaar gaan we de zorg van onderop veranderen. Zorg die uitgaat van wat mensen allemaal nog wél kunnen. Kleinschalige zorg, die warm, menselijk en persoonlijk is. Waar hulpbehoevenden het zelf voor het zeggen hebben. Zelf kunnen bepalen waar, hoe en met wie zij hun leven willen leven.

Missie

Wunderbar wil een kanteling in de zorg bewerkstelligen. Een nieuw normaal in deze branche introduceren. Een alternatief zijn voor de huidige aanpak die massaal en bijna industrieel is geworden. Waar efficiëntie en kostenbeheersing de keuzen bepalen. Waar zorg een product, en de patiënten cliënten zijn geworden.

Coöperatie

Wunderbar is een coöperatie van en voor zorgbehoevenden. Maar ook zorgverleners zijn lid van deze coöperatie. Evenals ontwikkelaars, architecten, juristen, vrijwilligers, financieel deskundigen en aannemers. Stuk voor stuk mensen en organisaties die in de missie van Wunderbar geloven. Een nieuw normaal in de zorg willen introduceren. Geloven in een zorg die kleinschalig is. Warm, menselijk en persoonlijk is. En bovenal waar hulpbehoevenden de baas zijn.

Wunderbar is een maatschappelijke organisatie. Heeft geen winstoogmerk. Is transparant in alles wat zij doet. Zo is haar financiële verslaglegging hier in te zien. En zijn de statuten openbaar.

drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing drawing

Beweging

Beweging, platform en netwerkorganisatie: Wunderbar is het alle drie. Een beweging die de zorg van onderop wil veranderen. Een platform waar veel kennis, kunde en ervaring over zorgconcepten wordt verzameld en uitgewisseld. En een netwerk van gelijkgestemden die overal - eerst in Nederland en later in de landen om ons heen - kleinschalige zorgtrajecten wil faciliteren.