Mindset Wonen

Bewonersinitiatief voor mensen met een fysieke beperking die samen 24 uurs zorg organiseren

Nederland, Nijmegen-Lent

Mindset Wonen is opgericht door Nathalie Verstegen. Zij wil graag zelfstandig wonen op een plek die bij haar past. Vanwege haar fysieke beperking en noodzaak tot 24 uurs zorg is dit bijna niet mogelijk om dat buiten een instelling te organiseren. Nathalie laat met Mindset Wonen zien dat het anders kan.

Samen met de woningbouwcorporatie Talis en ondersteuning van Woonlink worden er tien grondgebonden appartementen gerealiseerd voor Mindset Wonen. In deze appartementen kunnen mensen met (ernstige) fysieke beperkingen leven. Met een persoonsgebonden budget wordt de zorg individueel ingekocht. Om de 24 uurs zorg te realiseren wordt de nachtdienst gezamenlijk georganiseerd en vergoed uit het PGB.

De bewoners worden allemaal lid van de vereniging. Zij betalen hiervoor een bijdrage om de kosten te dekken die gemaakt worden voor bijvoorbeeld het aanschaffen en onderhouden van de gemeenschappelijke ruimte. In deze ruimte is het mogelijk om bewoners te ontmoeten van het appartementencomplex.

Wunderbar heeft Mindset Wonen en Slim Wonen met elkaar in contact gebracht, omdat beide initiatieven hetzelfde doel voor ogen hebben. Onderling wisselen zij kennis en ervaring uit om de initiatieven verder te ontwikkelen.