Kleinschalig zorg en wonen rondom Oisterwijk

Woonvorm in oprichting

Nederland, Oisterwijk

Voor mensen met lichamelijke beperkingen. Die dromen over een passende woonplek. Waar hun wensen en manier van leven het uitgangspunt is.Creëren in Oisterwijk

Wunderbar gelooft in de gezamenlijke kracht. Het optimaal ondersteunen van jouw vraag en behoefte, zodat je je leven kunt leiden zoals je dat altijd hebt gedaan. Natuurlijk zijn er hobbels te nemen, dat willen we zeker niet onderkennen. Maar door ons met elkaar hard te maken voor jouw plek ben je tot meer in staat.

In December 2018 hebben we een druk bezochte bijeenkomst gehad van geïnteresseerden. Als belangrijkste signaal hebben we mogen ervaren dat er behoefte is aan een veilige en vertrouwde woon- en zorgplek.

Maar wat mensen nodig hebben om een volwaardig leven te leiden, bleek lastig in te vullen. Veel mensen hebben daar nog geen beeld van of een concreet idee bij. Tijdens deze middag werd iedereen uitgedaagd hierover na te denken.

Het wooninitiatief in oprichting heeft een eigen website. Je kunt daar je vragen stellen, of op de website een schrijven aan de community.

www.woonzorginitiatiefoisterwijk.nl