Kleinschalig zorg en wonen rondom Oisterwijk

Woonvorm in oprichting

Nederland, Oisterwijk

Voor mensen met lichamelijke beperkingen. Die dromen over een passende woonplek. Waar hun wensen en manier van leven het uitgangspunt is.

Kom ook en meld je aan via info@wunderbar.care of Facebook.


Creëren in Oisterwijk

Wunderbar gelooft in de gezamenlijke kracht. Het optimaal ondersteunen van jouw vraag en behoefte, zodat je je leven kunt leiden zoals je dat altijd hebt gedaan. Natuurlijk zijn er hobbels te nemen, dat willen we zeker niet onderkennen. Maar door ons met elkaar hard te maken voor jouw plek ben je tot meer in staat, dan jij alleen.

Tijdens de informatiemiddag in het sport-, en zorgatelier in Oisterwijk kun je vanaf 13 uur een interactieve presentatie verwachten over het opstarten van een zorginitiatief en wat Wunderbar daarin voor je kan betekenen. We ontmoeten graag mensen die zich al oriënteren op woon-, en zorg oplossingen. Of enthousiast worden van het idee!

We vinden het fijn om van tevoren te weten wie er komt, zodat we je persoonlijk kunnen verwelkomen.

Meld je aan en volg de berichtgeving op de facebookpagina.