Andere voorbeelden

Afbeeldingen: Woongemeenschap Arneco Arnhem (NL), Woongemeenschap Ieman, Strowijk in Nijmegen (NL); Drijvend eiland, Freedom Cove, bij Tolfino in Canada; Ecodorp met huisjes in Zweedse stijl in Bolderburen (NL). 

Wat is er allemaal mogelijk?

Op deze pagina zie je verschillende mogelijkheden. Het zijn bestaande projecten. In Nederland en andere landen. De mensen die deze projecten hebben opgezet moesten stuk voor stuk het wiel uitvinden. Liepen steeds opnieuw tegen dezelfde problemen op. Daarom wil Wunderbar een platform zijn waar al die kennis, kunde en ervaring wordt gedeeld. Zodat er snelheid en schaalgrootte kan ontstaan. Steeds meer mensen zelf het heft in handen kunnen nemen.