Erfdelen

Woonvormen voor ouderen

Nederland, overal op het platteland

Erfdelen is een landelijke organisatie. Combineert slim een aantal zaken: Er komt op dit moment veel agrarische bebouwing vrij, en er is een wil bij overheden ondanks deze leegloop het platteland vitaal te houden. Ook gaan veel ouderen op dit moment een volgende levensfase in, willen de hectiek van de grote stad achter zich laten, kleiner gaan wonen, samen met anderen een gemeenschap vormen (ook om de vereenzaming tegen te gaan), verlangen naar een simpeler, goedkoper en duurzamer manier van leven. Overwegen bijvoorbeeld om hun eigen groenten te gaan verbouwen en hun eigen energie op te wekken. De enorme toename van het aantal ouderen (In Nederland zal over 20 jaar 51% van de volwassen bevolking uit 60-plussers bestaan) is de grote aanjager achter dit initiatief.

De eerste projecten

Wunderbar heeft op dit moment - we zijn pas net van start gegaan - nog geen eigen projecten. Dus het project dat jullie wellicht overwegen zal een van onze eerste of zelfs het eerste project zijn. Laat je vooral niet afschrikken om het spits af te bijten, want er is ons veel aan gelegen hier iets bijzonders van te maken. Een voorbeeld voor anderen ook de stoute schoenen aan te trekken. En we zijn weliswaar nog niet volledig bemand, maar kunnen dankbaar gebruikmaken van alle aanwezige kennis, kunde en ervaring bij andere initiatieven.

 Erfdelen is daar een van. Wil haar kennis graag met Wunderbar delen. Specifieke kennis over het opzetten van woonvormen op het platteland, maar ook algemene kennis waar je ook op andere plekken dankbaar gebruik van kunt maken. Want bij Wunderbar bepalen jullie natuurlijk zelf waar, hoe en met wie je graag wil wonen. En door welke mensen jullie (mocht dat nodig zijn) verzorgd willen worden.

 Wunderbar helpt jullie in elk stadium van dit proces. Zoekt naar de vraag achter jullie vraag. Laat zien wat er allemaal mogelijk is. Hoe je zo’n project moet aanpakken. Regelt vergunningen en financiering. Zoekt naar een geschikte architect en bouwer. Maar ook naar bijvoorbeeld geschikte verpleegkundigen. Zelfs het onderhoud en de financiën kun je aan Wunderbar uitbesteden. Evenals de administratieve afhandeling met zorgverzekeraars. 

Afbeeldingen: Erfdelen (NL); Tiny House Holland; Liano Exit Strategy, Texas (USA); Deeldorp Hilversum (NL) Beeld: 3D studio Prins