Informatiemiddag kleinschalig wonen in Oisterwijk.

Op 8 december ging Wunderbar in gesprek met geïnteresseerden over het opzetten van een kleinschalig woon- en zorginitiatief in Oisterwijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Kijk op www.woonzorginitiatiefoisterwi... voor meer informatie!

    1

    2

    3

  • 1
  • 2
  • 3